SJEZDOVKY

Chceme, abyste si svůj pobyt co nejvíce užili, a proto poskytujeme detailní informace o provozní době areálu, mapy tras s vyznačenými obtížnostmi a pravidla lyžařského areálu Opálená. Rodiny s dětmi ocení náš dětský park, kde malí lyžaři mohou bezpečně objevovat základy lyžování pod dohledem zkušených instruktorů. Milovníci adrenalinu a freestylového lyžování budou nadšeni naším snowparkem, který nabízí různorodé skoky, překážky a rails pro začátečníky i pokročilé jezdce.

PROVOZNÍ DOBA
Lyžař sjíždějící svah na sjezdovce Opálená

DENNÍ

9:00-16:00

Sněžná rolba upravující sníh na večerní sjezdovce

VEČERNÍ

17:00-20:00

ČERVENÁ 1
DÉLKA
0
m
PŘEVÝŠENÍ
0
m
MODRÁ 2
DÉLKA
0
m
PŘEVÝŠENÍ
0
m
SNOWPARK
DÉLKA
0
m
PŘEVÝŠENÍ
0
m
DĚTSKÝ PARK 1
DÉLKA
0
m
PŘEVÝŠENÍ
0
m
DĚTSKÝ PARK 2
DÉLKA
0
m
PŘEVÝŠENÍ
0
m
MAPA AREÁLU
Mapa ski areálu Opálená
10 PRAVIDEL FIS PRO CHOVÁNÍ NA SJEZDOVÝCH TRATÍCH
 • Ohled na ostatní lyžaře – Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 • Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy – Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
 • Volba jízdní stopy – Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 • Předjíždění – Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 • Vjíždění a rozjíždění – Každý lyžař nebo snowboardista,který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 • Zastavení – Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 • Stoupání a sestup – Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 • Respektování značek – Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 • Chování při úrazech – Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 • Povinnost prokázání se – Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
PRAVIDLA PRO PŮJČOVNU
 • Sjezdové vybavení bude zapůjčeno pouze po předložení platného občanského průkazu a uhrazení peněžité jistiny ve formě zálohy dle ceníku
 • Lyžařský set, snowboard set, běžky set – záloha 1000,-
 • Lyže, boty – záloha 1000,- | Přilba – záloha 500,- | Brýle, hole – záloha 300,-
 • Půjčovné je stanoveno dle ceníku a uhrazeno v den půjčení.
 • Zákazník je povinen vrátit zapůjčené vybavení v původním stavu a tentýž den výpůjčky.
 • V případě úmyslného poškození nebo z nedbalosti, je povinen zákazník uhradit vzniklou škodu.
 • V případě ztráty, odcizení či úplného zničení uhradí zákazník hodnotu zapůjčených věcí dle ceníku.
 • Porušení provozních a výpůjčních zásad (Návštěvní řád , Pokyny k jízdě na vlecích, …) bude řešeno vyloučením z přepravy a odebráním skipasu-čip karta bez náhrady, popř. zapůjčené výstroje a výzbroje bez náhrady.
 • Při návštěvě dbejte pokynů návštěvního řádu a obsluhy vleků.
LYŽAŘSKÁ PRAVIDLA
 • Každá přepravovaná osoba musí mít svou platnou jízdenku.
 • Dětská jízdenka platí pro děti do věku 14let.
 • Hodinové jízdenky jsou nepřenosné a jejich platnost začíná časem 1. jízdy.
 • Časové jízdenky na 2 a více dní jsou pouze na denní lyžování.
 • Bodové a jednotlivé jízdenky platí pro celou sezonu, nepřevádí se do další sezony.
 • Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat pokyny, doporučení, omezení a nařízení obsažená v přepravním řádu.
 • Majitelé jízdenek jsou povinni na vyžádání předložit jízdenky ke kontrole pracovníkům Ski Areálu Opálená.
 • V případě porušení přepravních a obchodních podmínek je provozovatel oprávněn vyloučit majitele jízdenky z přepravy.
 • V případě nepříznivého počasí, technické poruchy či výpadku el. proudu se jízdné nevrací.
 • Rodiče zodpovídají za své děti!
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ VLEKU
 • Nástup a výstup provádějte pouze na místech k tomu určených.
 • Při nástupu držte lyžařské hole v jedné ruce, volnou rukou se držte během jízdy teleskopu.
 • Během jízdy na vleku nevybočujte ze směru jízdy.
 • Při pádu na vleku okamžitě uvolněte teleskop a opusťte trať.
 • Opětný nástup proveďte v nástupní stanici, nikoliv v místě pádu.
 • Zákaz uchopení závěsu na trati mimo nástupiště, křižování stopy či jízdy na závěsu mimo stopu. Toto chování vede k častému shození tažného lana z náběžných kladek.
 • V případě vědomého poškození vleku bude provozovatel uplatňovat u této osoby ušlý zisk a náklady spojené s opravou zařízení.
 • Lyžaři jsou povinni respektovat pokyny obsluhy lyžařského vleku.
 • Osoba porušující přepravní řád lyžařského vleku bude z přepravy okamžitě vyloučena bez náhrady jízdného.