CENÍK

Ceník platný pro sezónu 2023/2024, platnost od 22. 12. 2023

Lyžař v oranžové bundě ukazující skipas

ZOBRAZIT CENÍK

ZVÝHODNĚNÝ CENÍK

Ceník platný pro sezónu 2023/2024, platnost do 21. 12. 2023 a od 18. 3. 2024, mimosezonní sleva 20 % na jízdné

Dva snowboardisté v areálu Opálená

ZOBRAZIT CENÍK

VÍCEDENNÍ ZAPŮJČENÍ

V případě zájmu o vícedenní zapůjčení, není problém i zde najdete ceník právě pro vás!

Lyžař na lehátku s pohledem na sjezdovku

ZOBRAZIT CENÍK

CENÍK PŮJČOVNA

Nově vybavená půjčovna lyží a snowboardů spolu se servisem se nachází přímo v areálu.

Pohled na půjčovnu lyží v areálu Opálená

ZOBRAZIT CENÍK

CENÍK LYŽAŘSKÁ ŠKOLA

V naší škole má vyučovací hodina 50 minut. Přednost na vlecích po dobu výuky, v ceně výuky není zahrnutý skipas.

Instruktor učí chlapce na lyžích v areálu Opálená

ZOBRAZIT CENÍK

CENÍK SERVIS

Díky skvělé technologie od Rakouské společnosti Wintersteiger, Vám můžeme nabídnout veškerý špičkový servis Vaších lyží a snowboardů.

null

ZOBRAZIT CENÍK

DŮLĚŽITÉ INFORMACE

Záloha na kartu 100 Kč, pouze v hotovosti.

Vícedenní lístky platí pouze na denní lyžování 9:00-16:00.

Jízdenka není přenosná každá osoba musí mít svou jízdenku.

Děti do 14 let mají dětské jízdné, za předpokladu, že doloží svůj věk (kartička pojišťovny, OP)

Vždy platí ceník, který je uveden v areálu na pokladně.

Bodové jízdné platí pouze pro aktuální sezónu kdy byly nakoupeny, nepřevádí se do dalších sezón.

VÝHODY

Skupinové slevy pro školy a lyžařské výcviky (min. počet 20 osob)

Záloha 100 Kč za nepoškozenou čipovou kartu bude vrácena v pokladně.

Případné změny ceníku vyhrazeny.

Důchodci nad 65 let, mají slevu 10%. ZTP sleva 10%

Děti do 5ti let zdarma (6ti leté dítě cena dětského jízdného) v doprovodu dospělé platící osoby (nutno doložit věk dítěte, karta pojištěnce, OP)

Studenti mají slevu 10% na jízdné, s platným studentským průkazem.

PRAVIDLA NA OPÁLENÉ
10 PRAVIDEL FIS PRO CHOVÁNÍ NA SJEZDOVÝCH TRATÍCH
 • Ohled na ostatní lyžaře – Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 • Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy – Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
 • Volba jízdní stopy – Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 • Předjíždění – Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 • Vjíždění a rozjíždění – Každý lyžař nebo snowboardista,který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 • Zastavení – Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 • Stoupání a sestup – Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 • Respektování značek – Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 • Chování při úrazech – Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 • Povinnost prokázání se – Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
PRAVIDLA PRO PŮJČOVNU
 • Sjezdové vybavení bude zapůjčeno pouze po předložení platného občanského průkazu a uhrazení peněžité jistiny ve formě zálohy dle ceníku
 • Lyžařský set, snowboard set, běžky set – záloha 1000,-
 • Lyže, boty – záloha 1000,- | Přilba – záloha 500,- | Brýle, hole – záloha 300,-
 • Půjčovné je stanoveno dle ceníku a uhrazeno v den půjčení.
 • Zákazník je povinen vrátit zapůjčené vybavení v původním stavu a tentýž den výpůjčky.
 • V případě úmyslného poškození nebo z nedbalosti, je povinen zákazník uhradit vzniklou škodu.
 • V případě ztráty, odcizení či úplného zničení uhradí zákazník hodnotu zapůjčených věcí dle ceníku.
 • Porušení provozních a výpůjčních zásad (Návštěvní řád , Pokyny k jízdě na vlecích, …) bude řešeno vyloučením z přepravy a odebráním skipasu-čip karta bez náhrady, popř. zapůjčené výstroje a výzbroje bez náhrady.
 • Při návštěvě dbejte pokynů návštěvního řádu a obsluhy vleků.
LYŽAŘSKÁ PRAVIDLA
 • Každá přepravovaná osoba musí mít svou platnou jízdenku.
 • Dětská jízdenka platí pro děti do věku 14let.
 • Hodinové jízdenky jsou nepřenosné a jejich platnost začíná časem 1. jízdy.
 • Časové jízdenky na 2 a více dní jsou pouze na denní lyžování.
 • Bodové a jednotlivé jízdenky platí pro celou sezonu, nepřevádí se do další sezony.
 • Zakoupením jízdenky se účastníci přepravy zavazují respektovat pokyny, doporučení, omezení a nařízení obsažená v přepravním řádu.
 • Majitelé jízdenek jsou povinni na vyžádání předložit jízdenky ke kontrole pracovníkům Ski Areálu Opálená.
 • V případě porušení přepravních a obchodních podmínek je provozovatel oprávněn vyloučit majitele jízdenky z přepravy.
 • V případě nepříznivého počasí, technické poruchy či výpadku el. proudu se jízdné nevrací.
 • Rodiče zodpovídají za své děti!
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ VLEKU
 • Nástup a výstup provádějte pouze na místech k tomu určených.
 • Při nástupu držte lyžařské hole v jedné ruce, volnou rukou se držte během jízdy teleskopu.
 • Během jízdy na vleku nevybočujte ze směru jízdy.
 • Při pádu na vleku okamžitě uvolněte teleskop a opusťte trať.
 • Opětný nástup proveďte v nástupní stanici, nikoliv v místě pádu.
 • Zákaz uchopení závěsu na trati mimo nástupiště, křižování stopy či jízdy na závěsu mimo stopu. Toto chování vede k častému shození tažného lana z náběžných kladek.
 • V případě vědomého poškození vleku bude provozovatel uplatňovat u této osoby ušlý zisk a náklady spojené s opravou zařízení.
 • Lyžaři jsou povinni respektovat pokyny obsluhy lyžařského vleku.
 • Osoba porušující přepravní řád lyžařského vleku bude z přepravy okamžitě vyloučena bez náhrady jízdného.